Uživatelská dokumentace

1. Úvod

Tato uživatelská dokumentace popisuje e-learningový systém, všechny jeho vlastnosti, parametry, způsoby používání a procesy v něm fungující. Příručka je určena administrátorům a učitelům kurzů. Pro žáky je vhodné zpracovat samostatný návod (výtah), který se soustředí na činnosti, které jsou pro ně nezbytné (a často se mohou lišit kurz od kurzu).

Terminologie

Základní samostatnou jednotkou e-learningového systému je kurz, popř. téma nebo předmět. Mezi kurzy, tématy a předměty není funkční rozdíl, jde o způsob definování a označení. Přesto lze vhodnou změnou parametrů rozdíl učinit, zejména z hlediska přístupnosti obsahu kurzů členům a nečlenům kurzu/tématu/předmětu.

2. Registrace uživatelů

Uživatelské účty

Pro plnohodnotnou práci v e-learningovém systému je nezbytné mít svůj vlastní uživatelský účet, se kterým se do e-learningového systému budeme přihlašovat. Tzn. používat dvojici jméno-heslo. Pokud účet zatím nemáme (a bude se týkat všech žáků), je potřeba provést registraci uživatelského účtu.

Registrační formulář

K tomu slouží odkaz Registrace v horní části okna, ten nás přesměruje na registrační formulář. V něm je sada polí k vyplnění, většina z nich je povinná. Přihlašovací jméno (login) je identifikátor, pod kterým se budeme přihlašovat. Vhodné je používat své příjmení bez diakritiky, např. novak, popř. připojit za příjmení ještě první písmeno svého křestního jména, tj. novakj. Login musí být jedinečný - v případě, že takový uživatel v systému již existuje, systém na tuto skutečnost po odeslání formuláře upozorní a nabídne změnu. Kromě dalších uvedených údajů (vaše celé jméno, heslo, účel registrace, telefonní číslo) je potřeba zadat správně e-mailovou adresu. Na ní pak bude probíhat komunikace a zasílání zpráv z e-learningového systému.

Po odeslání registračního formuláře a jeho úspěšném zpracování je možné se do e-learningového systému přihlásit, vybírat si z nabídky kurzů a žádat o členství. K odhlášení slouží stejnojmenné tlačítko vpravo nahoře.

Profil uživatele

Heslo, které si nastavíme v registraci, si lze kdykoli později změnit. Použijeme k tomu tlačítko Profil v pravé horní části obrazovky, které zobrazí profil uživatele - formulář ke změně hesla. Změněné heslo začne platit pro příští přihlášení.

Zapomenuté heslo

Pokud nastane situace, že zapomeneme své heslo (případně i přihlašovací login), pak se nemusíme registrovat znovu (to ani není doporučeno). Stačí si pamatovat e-mailovou adresu, pod kterou jsme se do e-learningového systému registrovali. V pravém horním rohu nad přihlašovacími políčky je umístěno tlačítko Zapomenuté heslo. To slouží k zobrazení formuláře, ve kterém vyplníme e-mailovou adresu a po odeslání obdržíme do e-mailové schránky původní login a k němu nově vygenerované heslo. To si pak můžeme později změnit v Profilu uživatele.

3. Úvodní strana - přehled kurzů

Úvodní strana, zprávy

Úvodní strana http://e.2zskladno.cz je kompaktní vstupní branou ke všem dostupným kurzům v e-learningovém systému. V levé části se zobrazují přehledy kurzů a témat, v pravé části pak (jsme-li přihlášeni) agregované zprávy ze všech kurzů, jichž jsme členy - po kliknutí na zprávu je možné přejit do jejího detailu, popř. přímo do kurzu, jehož se informace týká.

Veřejné kurzy a nabídka

Vraťme se k levé části Úvodní strany - přehledu kurzů. Bez přihlášení se zobrazují pouze dvě záložky, Veřejné a Nabídka. Veřejné - představuje seznam kurzů/témat, které jsou dostupné bez nutnosti žádostí a členství. Nabídka - jedná se o otevřené kurzy k registraci, tj. je možné zažádat o členství a počkat na jeho schválení pro plný přístup. V nabídce jsou kurzy rozděleny na Nové kurzy a Standardní kurzy.

Moje kurzy

Pokud jsme do e-learningového systému přihlášeni pod svým jménem a heslem, k uvedeným dvěma záložkám přibude vždy (výchozí) záložka Moje. Ta v přehledné formě sdružuje moje kurzy - Aktuální kurzy, jichž jsme aktivním členem, dále kurzy, u kterých čekáme na schválení členství (Moje čekající kurzy) a konečně Moje minulé kurzy (kurzy, které jsou již uzavřené). Poznámka - pokud naši žádost o členství administrátor nebo učitel zamítne, tak kurz ze seznamu Moje čekající kurzy "bez náhrady zmizí".

Přepínaní mezi kurzy a úvodní stranou

Kliknutím na název kurzu přejdeme ze záložek Veřejné a Nabídka do Info o kurzu daného kurzu. V případě přechodu ze záložky Moje se již přímo dostaneme do sekce Zprávy v kurzu.

Úvodní stranu můžeme kdykoli využít pro přepnutí do jiného kurzu (na Úvodní stranu se přemístíme kdykoli prostřednictvím kliknutí na logo e-learningového systému).

E-learningový systém disponuje i rychlým přepínáním mezi Mými kurzy a to přes rozbalovátko v pravém horním rohu (jsme-li v libovolném konkrétním kurzu).

4. Definice kurzů

Definice kurzů (zakládání, úprava parametrů a rušení) se provádí mimo prostředí e-learningového systému a to v administraci, záložka Kurzy, sekce Kurzy. Kromě zmíněného rozlišení kurz/téma je nutné především kurz pojmenovat (název) a volitelně dopsat krátký a dlouhý popis kurzu (je to textová informace, která uchazečům a žákům slouží k zorientování ve výběru kurzů). Popisnou informací je i datum trvání kurzu od-do, spolu s ním je dobré kurz zařadit do Roku kurzu (definovaný číselník). Kurz je také možné přiřadit do některé z kategorií kurzů.

Klíčovým parametrem kurzu je jeho přístupnost. Z tohoto pohledu jsou definovány tři základní přístupy:

 • Registrovaný otevřený
 • Registrovaný uzavřený
 • Veřejný

Registrovaný otevřený kurz vyžaduje pro přístup k jeho obsahu (a aktivní účast v něm) žádost ze strany zájemce a schválení členství ze strany učitele kurzu (viz kapitola Info o kurzu). Bez potvrzeného členství (v jakékoli roli) nelze části kurzu zobrazit a pracovat s nimi.

Registrovaný uzavřený kurz je vlastnostmi přístupu shodný s registrovaným otevřeným, kurz už však neumožňuje příjem dalších žádostí o členství. Na tuto vlastnost doporučuji přepnout po "rozeběhnutí" kurzu.

Veřejný kurz je kurzem (případně se zde hodí nastavit příznak jako téma), který pro přístup k obsahu nevyžaduje členství (tedy schválení po předchozí žádosti). Volně dostupné jsou tak výukové materiály, zadání prací, odevzdání prací (u nichž to učitel určí), knihovny souborů a diskuzní fórum. Všechny tyto části jsou bez členství dostupné pouze pro čtení (nelze tedy data vkládat, to mohou pouze žáci-registrovaní členové) a rovněž není přístup k privátním datům (soukromé konzultace s učiteli, privátní knihovny členů atd.)

Stav kurzu slouží k určení, zda je kurz Aktivní, Blokovaný (kurz se nikde nezobrazuje, možné využít i ve fázi příprav), případně Minulý (vhodné pro oddělení kurzů v seznamech, které jsou již uzavřeny, ale může být prospěšné se k nim vracet - pro učitele i žáky).

Posledním nezbytným parametrem definice kurzu je Administrátor kurzu (výběrem z číselníku). Je to uživatel, který je jakýmsi garantem běhu kurzu a současně "prvním učitelem", který může s kurzem pracovat a který může schvalovat další členy kurzu (nejen žáky, ale i další učitele či pozorovatele). Administrátora kurzu je možné kdykoli změnit, stejně tak i libovolné v této kapitole popsané atributy.

5. Info o kurzu

Info o kurzu je první záložkou, která je dostupná u každého kurzu, a to bez ohledu na typ kurzu a nastavení otevřenosti a nutného členství. Na tuto záložku se automaticky dostaneme z Úvodní strany (přehledu kurzů) ze záložek Veřejné či Nabídka (zpravidla i tak zjišťujeme, co nám může kurz přinést, pokud bychom se chtěli stát jeho členy). Info o kurzu v přehledné formě shrnuje informace, které specifikoval administrátor e-learningového systému (viz Definice kurzu). Prostředníctvím této záložky můžeme zažádat o členství v kurzu, viz Členství v kurzech.

6. Členství v kurzech

Jak získat členství

Prvního člena kurzu, administrátora kurzu, jako jediného shora, určuje vrchní administrátor e-learningového systému, který kurzy zakládá, upravuje a maže (viz Definice kurzů). Všichni ostatní účastnici se o členství hlásí zdola sami svou iniciativou a to prostřednictvím žádostí. Žádosti jsou k dispozici ve formě odkazu/tlačítka na záložce Info o kurzu a to v každém kurzu, který to umožňuje (aktivní, registrovaný otevřený).

Po podání žádosti se v téže záložce ve spodní části zobrazuje její stav, spolu s časem operace. Jakmile je žádost zpracována administrátorem či učitelem kurzu, přejde stav žádosti do Schváleno nebo Odmitnuto.

Spolu se schválením členství učitel kurzu současně přidělí i roli, v rámci níž budete v kurzu vystupovat (učitel, žák, pozorovatel) - zobrazuje se v řádku Moje role. V případě odmítnutí žádosti o členství o něj můžete žádat znovu. V případě změny vašeho stanoviska je možné svou žádost o členství zrušit/stornovat.

Správa členství - pro učitele

Spolu s tím, jak přibývají jednotlivé žádosti o členství v daném kurzu, se současně plní i obsah poslední záložky Členové. Ta je rozdělena shora dolů na čtyři sekce (související s rolemi v kurzu, viz Role v kurzu):

 • Učitelé
 • Žáci
 • Pozorovatelé
 • Žadatelé

Seznam uživatelů z prvních tří sekcí je dostupný všem přihlášeným uživatelům, nicméně pouze učitelé a administrátor kurzu mohou seznam upravovat. A to kliknutím na daného uživatele - tím se v pravé části zobrazí dialogové okno, ve kterem je možné upravit parametry členství:

 • Stav - varianty Aktivní, Blokovaný
 • Žádost - varianty Čeká, Přiděleno, Zamítnuto
 • Přístup - varianty Učitel, Žák, Pozorovatel

Žádosti o členství představují kombinaci Aktivní, Čeká, Žák. Nejběžnějším případem je tedy schválit členství v podobě žáka, stačí tedy v dialogu přepnout žádost z Čeká do Přiděleno a dát tlačítko Uložit. Tím se z uchazeče stal žák kurzu, což se ihned projeví v seznamu členů. Postup opakujeme pro všechny žádosti, můžeme je také odmítat nebo měnit role-přístupy na Učitele či Pozorovatele. To lze kdykoli i v budoucnu, nejen v okamžiku schvalování. Stejně tak lze měnit i stav na Blokovaný - pokud chceme člena dočasně nebo trvale blokovat v kurzu (zatím ho ale nevyřazovat).

Pokud ale chceme člena kurzu zcela vyřadit, slouží k tomu následující trikový postup: V dialogu uživatele zvolte kombinaci Blokovaný a Odmítnuto. Po uložení zcela zmizí ze seznamu Členové. Nicméně vyřazenému uživateli nic nebrání znovu o členství zažádat.

7. Role v kurzu

Rolí v kurzu se rozumí soubor činností, které je daný člen a uživatel oprávněn provádět. Rozlišujeme čtyři základní role:

 • Učitel - uživatel s plnými právy k činnosti v daném kurzu; rozhoduje o členech kurzu, zadává, upravuje a maže výukové materiály, zadává práce, kontroluje odevzdání, hodnotí práce, rozhoduje o jejich zveřejnění, spravuje knihovny souborů (veřejné i privátní), moderuje diskuzní fóra a privátní konzultace, zadává zprávy kurzu a odesílá je e-mailem; je-li v kurzu více učitelů, jsou si navzájem rovni a vidí si do své činnosti a práce
 • Žák - má k dispozici pro čtení a prohlížení obsah kurzu spravovaný učitelem, pro zápis má k dispozici svou privátní knihovnu souborů, může odevzdávat práce, může se zapojit do diskuzního fóra (zakládat vlákna a odpovídat na příspěvky jiných členů)
 • Pozorovatel - má přístup ke všem prostředkům, které zadávají učitelé jako společný materiál pro všechny členy, vidí i do diskuzních fór kurzu, nemá přístup k žádným privátním datům členů kurzu; nemá právo zapisovat ani přispívat
 • Bez přístupu - uživatel může prohlížet pouze záložku Info o kurzu a je-li přihlášen do systému jménem a heslem, pak se mu zobrazí i seznam členů kurzů (poslední záložka - Členové).

V případě, že kurz vyžaduje registraci, platí bez členství role "Bez přístupu". Pakliže je kurz definován jako veřejný, platí automaticky pro něj (bez členství i bez přihlášení) role "Pozorovatel".

8. Zprávy

Účel zpráv

Zprávy v podobě druhé záložky slouží učitelům k informování ostatních členů o aktuálním dění v kurzu. Prostřednictvím zpráv lze zdůrazňovat např. nově zadané materiály, blížící se termín odevzdání práce atp. Zprávy tedy mohou plnit roli nástěnky kurzu. Jsou zcela v kompetenci učitelů kurzu a administrátora.

Pořizování a úprava zpráv

Zpráv lze pořizovat nekonečně mnoho a to prostřednictvím odkazu Přidat zprávu na konci jejich seznamu. Zpráva obsahuje svou hlavičku, perex (tj. anotace či začátek) a tělo zprávy. Pokud je zpráva pouze krátká, tělo zprávy nemusíme využívat a vystačíme si pouze s perexem. Zpráva automaticky získává svůj čas a datum publikace, podle kterých je zařazena do existujícího seznamu zpráv.

Pokud zprávu chceme ukrýt (blokovat), přejdeme do detailu zprávy, zvolíme Upravit a změníme stav v rozbalovátku na Blokovaný. Pokud chceme zprávu zcela odstranit, zvolíme místo Uložit tlačítko Smazat.

Odeslání na e-mail

Každou ze zadaných zpráv lze nejen přidat a zobrazit, ale také navíc nechat volitelně odeslat v podobě e-mailu. To se může hodit zejména v urgentních a naléhavých případech, kdy potřebujeme účastníky bezprostředně informovat. K tomu slouží odkaz Odeslat e-mailem, který je k dispozici v detailu každé zprávy (a jen učitelům). Zpráva se odešle vždy všem aktivním členům kurzu (tedy i sami sobě, což je kontrola). Po provedení odeslání se zapíše časové razítko operace vedle hlavičky zprávy - máme tedy zpětně informaci, že jsme už zprávu takto odeslali. Ale nebrání nám to zprávu poslat znovu, např. po úpravě.

9. Výukový materiál

Výukový materiál je základním stavebním kamenem vzdělávacího toku informací od učitelů směrem k ostatním členům (žáci, pozorovatelé) i nečlenům (v případě veřejných kurzů či témat). Na tvorbě výukového materiálu se může podílet i více učitelů.

Záložka Výuka, resp. celý výukový materiál kurzu, se může skládat z jednotlivých kapitol, kterých může být nekonečně mnoho. Navíc každá kapitola může obsahovat více stránek. Jedná se tak o dvouúrovňovou stavbu a architekturu, která umožňuje držet stejnou linii ve všech kurzech.

Editace kapitol a stránek

Novou kapitolu přidáme odkazem Přidat kapitolu v přehledu výuky. Každá kapitola obsahuje svou hlavičku (název kapitoly) a perex (anotaci obsahu kapitoly). Každá kapitola automaticky představuje jednu stránku textového článku. V rámci kapitoly můžeme přidat další stránky pomocí Přidat stránku - rozstránkování materiálu nám umožní udržet lépe pozornost při studiu a orientaci v textu (více kratších stránek se lépe čte než jedna dlouhá). K navigaci a procházení mezi stránkami použijeme navigační tlačítka Na předchozí a Na následující stránku. Každou ze stránek samostatně přidáváme, upravujeme a mažeme. K mazání slouží tlačítko Smazat v editaci stránky, smazáním poslední existující stránky kapitoly dojde k odstranění celé kapitoly.

Při editaci stránek kapitol nezapomínejme na to, že hlavička a perex jsou společné pro všechny stránky upravované kapitoly. Stejně tak mějme na paměti, že pořadí stránek v kapitole ovlivňujeme jen přidáváním a mazáním stránek, zatímco pořadí kapitol můžeme korigovat tlačítky Nahoru a Dolů v přehledu kapitol (záložka Výuka).

Pokud máme nějakou kapitolu ve stadiu rozpracování a ještě ji nepovažujeme za vhodnou ke zveřejnění, můžeme její stav nastavit na Blokovanou - díky tomu se nezobrazí žákům a pozorovatelům kurzu.

Obrazové a souborové přílohy

Výukový materiál nemusí představovat jen text (jakkoli formátovaný), ale také obrazové a souborové přílohy. Ke každé stránce napříč kapitolami můžeme přidat libovolné množství obrázků a souborů. Poslouží nám k tomu tlačítka Přidat přílohu a Přidat obrázek - zobrazí se nám formulář pro výběr souboru na našem počítači. Volitelně dopíšeme i popis souboru/obrázku a dáme Uložit. V případě příloh se zobrazuje tabulka souborů, v případě obrázků pak jejich náhledy. Obojí je umístěno napravo od článku stránky, nejdříve náhledy obrázků a pak tabulka příloh. Během editace stránky si můžeme zvolit, zda přílohy či obrázky zobrazíme i na jiném místě, např. obtékání zleva, před textem či za textem, v případě obrázků si pak můžeme vybrat jejich plné zobrazení nebo skrze náhledy (zmenšeniny)

Po kliknutí na náhled se nám zobrazí obrázek v plné velikosti, resp. upravené velikosti (protože při nahrávání dojde automaticky k normování na jednotnou maximální velikost). V rámci plného zobrazení můžeme přecházet mezi jednotlivými obrázky bez nutnosti se jednotlivě vracet k náhledům.

Soubory i obrázky můžeme jednotlivě mazat, příslušným přiřazeným tlačítkem. Popisy souborů a obrázků lze dodatečně měnit ikonou úprav, stejně tak můžeme šipkami po nadjetí měnit jejich pořadí doleva/doprava či nahoru/dolu.

Tip: Členění kapitol na stránky nám umožňuje tvořit krátké výstižné texty, doprovázené jedním či dvěma obrázky, případně přílohami. Lépe tak dosáhneme větší svázanosti a koordinace mezi jednotlivými prvky výukového materiálu.

10. Zadání prací

Záložka Práce, resp. jejich zadání, mohou sloužit jako kontrola pochopení a vstřebání výukového materiálu žáky. Případně mohou být nástrojem pro samostatnou a motivační práci členů kurzu.

Zadávání prací je v mnohém podobné pořizování výukového materiálu. Základním kamenem je jedno zadání práce, ke kterému se pak váží jednotlivá Odevzdání práce od žáků. V seznamu zadání prací zvolíme Přidat zadání práce a v editoru určime hlavičku (název práce), perex (anotaci v přehledu zadání prací) a konečně zadání práce v podobě delšího textu (článku). Doplníme ještě datum od-do (tedy určíme poslední termín odevzdání prácí).

Hodnocení prací

V rámci editace zadání práce rozhodneme i o způsobu hodnocení prací. Nabízí se:

 • Známka - odevzdanou práci lze oznámkovat klasickou školní stupnicí (1 až 5), případně vysokoškolskou (1 až 4), v tomto je ponechána volnost, systém neomezuje; známku můžeme doprovodit slovním vysvětlením stejně jako můžeme používat i mínusové varianty známek (ve statistikách je počítáno jako půlznámka)
 • Body - odevzdanou práci lze ohodnotit body, jejichž maximální počet rovněž uvedeme (a je současně zobrazován u hlavičky zadání práce); stejně jako u známky můžeme doplnit slovním komentářem
 • Slovní - hodnocení je pouze slovní
 • Není - odevzdávané práce zůstávají bez možnosti hodnocení

Systém umožňuje, aby každá práce v rámci kurzu byla hodnocena odlišným způsobem (známkou, body, slovně či nehodnocena). Je však vhodné pro všechna zadání práce volit stejný způsob hodnocení (bodování, známka), případně rozumně kombinovat (známkování + slovní hodnocení).

Pokud je to potřeba, můžeme zadání práce (po uložení) doprovodit i souborovými nebo obrazovými přílohami (stejně jako stránky kapitol ve Výuce).

Stavy zadání práce

Pokud chceme, můžeme si zadání práce prozatím blokovat změnou jeho stavu (tento mechanismus je tedy dostupný i zde). K dispozici je ovšem více možných stavů:

 • Blokovaná - zadání práce je v přípravě, dočasně se nezobrazuje žákům
 • Aktivní - zadání práce je v plné aktivitě
 • Uzavřená - zadání práce už není aktivní, nelze odevzdávat další práce, ale lze se vracet a číst jejich obsah
 • Vyřazená - zadání práce je už kompletně vyřazené, žákům se nezobrazuje (učitelům se zařadí na konec seznamu); tuto možnost zvolíme v okamžiku, kdy nechceme práci zcela mazat (z důvodů zachování odevzdaných prací apod.)

11. Odevzdávání prací

Odevzdávání prací je druhou logickou polovinou k Zadání prací. Pokud se žák rozhodne odevzdat svou práci, učiní tak v rámci detailu zadání práce, kdy zvolí tlačítko Přidat odevzdání práce. Následuje editor/formulář, kde doplní název své práce a její text. V tuto chvíli (spolu s uložením) ještě není závazný okamžik, který by nebylo možné vzít zpět. Svou práci má možnost i nadále upravovat, a také přidávat v detailu (po uložení, mimo formulář) i souborové přílohy, které mohou být součástí odevzdání práce. V okamžiku, kdy svou práci žák považuje za hotovou a kompletní, může v detailu odevzdání práce (tabulka se všemi informacemi k odevzdávané práci, nejen její text a přílohy) zvolit tlačítko Odevzdat práci. V tomto kontextu proběhne změna stavu na Odevzdaná - je to signál učitelům, že se odevzdanou prací mohou zabývat a hodnotit ji. Je to rovněž i rozhodný okamžik pro posouzení, zda žák práci odevzdal včas nebo ne.

Procesní stavy odevzdané práce

Existují celkem čtyři stavy, ve kterých se odevzdávaná práce může nacházet:

 • Rozpracovaná - stav, který platí při editaci odevzdávání práce žákem, je to jediný stav, ze kterého může svou práci ovlivňovat; jakmile žák dá změnu stavu pomocí Odevzdat práci, je další činnost už jen v rukou učitelů
 • Odevzdaná - stav, kterým žák dává najevo, že svou práci považuje za hotovou; v tomto stavu se učitelé rozhodují, zda práci při první kontrole přijmou nebo odmítnou
 • Přijatá - učitel uvedením odevzdané práce do tohoto stavu dává najevo žákovi, že po formální stránce práce vyhověla a bude se jí zabývat ve směru hodnocení
 • Odmítnutá - učitel považuje rozsah a obsah práce za nedostatečný, žákovi ji vrací

Učitelé mají z hlediska procesního zpracování více možností než žáci. Mohou totiž z libovolného stavu vrátit odevzdávanou práci do stavu Rozpracovaná - tím žákovi umožní opravu a úpravu práce (a její opakované odevzdání). Jinou možností - záleží na zvoleném postupu a případné tvrdosti - je nechat práci odmítnutou a žáka tlačit k novému odevzdání práce (a absolvování celého kolečka znovu). Systém umožňuje odevzdat více prací (iniciativě se meze nekladou).

Hodnocení odevzdaných prací

Poté, co nám žák dá najevo, že svou práci považuje za odevzdanou, můžeme se ji po přijetí ujmout a ohodnotit. Podle definice ze zadání práce se může způsob hodnocení lišit. V detailu odevzdání práce v tabulce zvolíme tlačítko Upravit hodnocení a vepíšeme zpravidla známku či počet bodů a volitelně doprovodíme slovním komentářem.

Diskuze k odevzdané práci

Každá odevzdávaná práce v sobě obsahuje diskuzní vlákno, do kterého mohou přispívat autor odevzdané práce a učitelé. Mohou tak mezi sebou privátně diskutovat nad obsahem, korigovat výsledek. Iniciátorem může být libovolná ze stran, přičemž ostatní běžní uživatelé tuto komunikaci neuvidí. Diskuzi je možné vést i po odevzdání práce (jejím uzavření), dohadovat se např. nad jejím ohodnocením.

Viditelnost práce

Každá odevzdaná práce je ve výchozím stavu privátní, tj. je viditelná pouze autorovi a učitelům kurzu. Nikdo ostatní k ní nemá přístup. Pokud učitel uzná za vhodné, že by měla být přístupná i někomu dalšímu (a to v libovolném stavu a stádiu práce), může ji pomocí povelových tlačítek v detailu odevzdání práce převést do některé z následujících viditelností:

 • Privátní - výchozí viditelnost, zobrazuje se pouze autorovi a učitelům kurzu
 • Žáci - práci mohou vidět ostatní žáci, tj. ti, co rovněž odevzdávají práci; vhodné pro ukázání, jak má vypadat správná práce, popř. jako odstrašující příklad
 • Členové - práce se zobrazuje nejen žákům, ale i zbylým členům kurzu (pozorovatelé)
 • Veřejná - práce se ukazuje všem uživatelům, bez ohledu na přihlášení či registraci

Tip: Pokud chceme žákům ukázat vzor, jak má odevzdaná práce vypadat, můžeme i sami jako učitelé odevzdat práci a pak ji s pomocí přepínání viditelnosti určit k zobrazení žákům, popř. i pozorovatelům. Jako učitelé můžeme v naléhavých případech odevzdávat práce i za ostatní členy (žáky), např. pokud nemá aktuálně přístup k internetu apod. Tip: Pokud žák práci neodevzdal vůbec, ale přesto chceme zadání práce zohlednit ve statistice (např. udělíme za absenci známku 5), můžeme odevzdat za něj prázdnou práci a ihned ji tak ohodnotit.

12. Testy

Modul testů je dalším nástrojem pro ověřování znalostí získaných v rámci kurzu, na rozdíl od prací však automatizovanou formou. Práce s testy probíhá ve dvou fázích: tvorba (v roli učitelů) a vyplňování (v roli žáků). Struktura je obdobná jako u prací a jejich odevzdávání. Kurz může obsahovat více testů a v každém testu lze vyplnit více pokusů vyplnění, resp. tolik, kolik je dovoleno. Testy lze také připravovat dopředu (ve stavu Blokovaný) a žákům odkrýt až v pravý okamžik (tedy analogicky jako u Prací).

Tvorba a parametry testů

V přehledu testů lze přidávat nové testy pomocí tlačítka Přidat test, popř. vstoupit do již existujícího testu. V něm jsou ve výchozím stavu vidět již vyplněné testy. Mezi základní parametry každého testu patří:

 • Počet otázek - ten je dán automaticky, přidáváním, ubíráním a upravováním seznamu otázek.
 • Hodnocení - známkou, body nebo bez hodnocení, přičemž u hodnocení přes body stačí stanovit hranici počtu procent, kdy je považován test za splněný; u známkovaného hodnocení lze nastavit minimální procenta pro každou ze známek 1, 2, 3 a 4 (známka 5 je automaticky podlimitní, tj. test nesplněn). U způsobu hodnocení "bez hodnocení" jde o prostý součet bodů bez kvalifikace na splnění či nesplnění.
 • Doba trvání - vyplňování testů je možné omezit časově (zadává se na počet minut) a nebo ponechat bez omezení. Pokud je zvolen časovaný způsob vyplňování testů, je po spuštění testu zobrazen v pravém horním rohu měřič, který odpočítává zbývající čas do konce odevzdání. Časomíra je odolná i proti zavření a znovuotevření prohlížeče. Po překročení časového limitu dojde k automatickému odevzdání vyplňovaného testu.
 • Zobrazení výsledků - lze zvolit, zda se výsledky testů zobrazí uživateli ihned automaticky po odevzdání nebo výsledky zpřístupní až učitel explicitně zavoláním příslušného tlačítka v detailu vyplněného testu. Za výsledky se považuje známka, resp. body.
 • Ukazovat správné odpovědi - týká se zobrazení pro žáky, zda se spolu s výsledky vyplnění testů se jim zobrazí i odpovědi, které měly být správně.
 • Počet pokusů - lze definovat, kolik lze absolvovat pokusů o vyplnění testu. Více jich systém nedovolí spustit. Pokud je uvedena nula, lze test vyplňovat bez omezení, kolikrát uživatel chce. Do statistik a vyhodnocení se započítá ten nejúspěšnější.
 • Kontrola vyplněnosti - pokud je vybráno Ano, tak systém ověřuje při odevzdání (a nedovolí odevzdat), dokud není vyplněna alespoň jedna odpověď u každé otázky.

Otázky testů

Každý test se může skládat z jedné nebo více otázek, přičemž jejich počet není omezen. Každá otázka pak může obsahovat libovolné množství odpovědí. Pro sestavování seznamu otázek slouží režim se stejnojmenným tlačítkem Upravit seznam otázek. V tomto režimu lze otázky přidávat, upravovat a mazat, stejně pak v rámci každé otázky lze přidávat, upravovat a mazat jejich odpovědi. Otázky jsou textové, stejně jako jejich odpovědi. U každé z odpovědí lze zaškrtnout, zda je tato odpověď správná, a pokud ano, kolik se za ní načte bodů v případě zaškrtnutí uživatelem při vyplňování - pro vepsání čísla slouží další políčko. Systém umožňuje, aby odpovědí bylo více správných současně (a za každou z nich se přičetly body samostatně).

Upravování otázek a jejich odpovědí vede k automatickému načítání, kolik lze získat za každou otázku maximálně bodů, stejně pak kolik za celý test, včetně celkového počtu otázek za test.

Vyplňování testů

Zatímco tvorba a správa testů je určena zejména roli učitele, tak jejich vyplňování je doménou zpravidla žáků. Při vstupu do detailu testu se zobrazí seznam již vyplněných testů, resp. jednotlivých pokusů, vlastních, popř. všech (v roli učitele). Učitel má pak v detailu konkrétního vyplnění možnost případný pokus i smazat (a tím umožnit další vyplnění v případě překročení počtu pokusů). Učitel také může explicitně schválit zobrazení výsledků žákovi v případě, že je takto nastaven parametr testu. Lze využít v situaci, kdy nechceme, aby se výsledky dozvěděli žáci předčasně, popř. chceme je zobrazit až najednou (po vyplnění všemi).

Spustit vyplnění testu lze přímo v detailu testu, na konci seznamu již vykonaných pokusů (pokud nějaké byly), tlačítkem Vyplnit test. Pokud je test omezen na čas, po spuštění se zobrazí v pravém horním rohu hodiny, které odpočítávají zbývající čas. Systém je imunní proti pádům, čas doběhne vždy a jeho začátek je k danému vyplnění testu v systému zaznamenán. Po překročení času dojde k automatickému odevzdání, pokud vyplňující sám test neodevzdá dříve. Systém je imunní i z hlediska zaškrtnutých odpovědí, které se okamžikem zakliknutí posílají na server a zapisují se. Vyplňující tak tedy o nic ze své práce nepřijde, v případě technických komplikací na jeho straně. Pokud je zapnuta kontrola vyplněnosti v parametrech testu a při odevzdání není u každé odpovědi zaškrtnuta alespoň jedna odpověď, systém se ozve hláškou a dá možnost v nezodpovězených otázkach odpovědi doplnit.

Pokud je test hodnocen známkou nebo body, propisuje se i do dat, zobrazovaných v záložce Statistiky. A to v oddělených tabulkách - samostatně tak jsou práce a testy.

13. Knihovny souborů

Knihovna souborů, ačkoli může asociovat jiné objekty z reálného světa, v e-learningovém systému představuje prosté úložiště souborů vázané na kurz. Do tohoto úložiště lze soubory nahrávat a z něho zase stahovat. V rámci kurzů ještě dochází k rozdělení na dva typy knihoven souborů:

 • Společná knihovna - jedná se o úložiště souborů, k němuž (pro čtení-stahování) mají přístup všichni členové kurzu, nahrávat do něj mohou jen učitelé a administrátor
 • Moje knihovna - každý učitel nebo žák (ne tedy pozorovatel) může mít svou privátní knihovnu souborů. Do ní vidí (krom učitelů) jen on sám a může do ní i soubory nahrávat.

Možnými operacemi nad knihovnami souborů (pokud to umožňují práva) jsou:

 • Přidání souborů - tlačítko Přidat soubor vyvolá formulář, pomocí kterého vybereme soubor na našem počítači a volitelně doplníme popisem, vysvětlením (lze později změnit)
 • Stažení/zobrazení souborů - u každého jednotlivého souboru
 • Smazání souborů - u každého jednotlivého souboru
 • Změna pořadí - u každého jednotlivého souboru šipky nahoru a dolu, pro změnu pořadí

Poznámka: I učitelé mají své "moje knihovny", vedle toho se jim zobrazují všechny "moje knihovny" členů kurzu, pod sebou a označené jménem, žákům tak mohou nahrávat soubory do jejich "mých knihoven" (tj. forma komunikačního kanálu), případně jakkoli korigovat její obsah.

Doporučení: Knihovny souborů nevyužívejte pro výuku či odevzdávání prací, to jsou příliš konkrétní strukturovaná data příslušející jiným částem systému. Knihovny využívejte spíš na univerzální soubory a přílohy vztahující se k celému běhu kurzu, např. slovníčky, tabulky, schémata apod.

14. Diskuzní fórum a konzultace s učiteli

Diskuzní fórum slouží k aktivní a semiinteraktivní komunikaci mezi členy kurzu formou textových příspěvků. Hierarchii vzájemné výměny drží pojem vlákno, které je základní komunikační jednotkou. Každé vlákno kromě svého úvodního příspěvku může obsahovat bezpočet reakcí/příspěvků ode všech aktivních členů kurzu.

Vlákno může založit kdokoli z učitelů či žáků (tedy členové s možností zápisu) tlačítkem Založit vlákno, určit tím (coby úvodním příspěvkem) téma k diskuzi, otázku, nápad. Kdokoli pak může na příspěvek reagovat, stejně tak na příspěvek na příspěvek atd., v nekonečné řadě.

Tip: Pokud si přejeme výslovně reagovat na konkrétní příspěvek, zvolíme tlačítko Reagovat nikoli na konci výpisu vlákna, ale již u daného konkrétního příspěvku v jeho pravé části (rovněž tlačítko Reagovat). Po odeslání takto reagujícího příspěvku bude vidět vedle hlavičky reakce i "reaguje na N.", kde N je číslo příspěvku, na který jsme reagovali. Vzniká tak lepší a těsnější vazba.

Druhy diskuzí

Po vstupu na záložku Diskuze se zobrazí následující druhy diskuzí:

 • Společné diskuzní fórum - slouží ke komunikaci mezi žáky a učiteli navzájem, přesně v duchu popsaném v předchozích řádcích
 • Konzultace s učiteli - toto je oddělené a izolované diskuzní fórum, do něhož vidí jen autor/žák a učitelé; slouží k individuální konzultaci, vysvětlení, pomoci, u které není nutné nebo ani žádoucí, aby ji viděl i někdo ostatní z kurzu; iniciátorem vlákna/příspěvků by měl být dotyčný žák (a učitelé pak být reagujícími)
 • Konzultace mezi učiteli - sekce vláken, která se zobrazuje pouze učitelům a slouží vzájemné výměně zkušeností, informací a porad, které stojí stranou mimo ostatní členy kurzu

Po založení nového vlákna či po reakci do existujího vlákna dojde k aktualizaci seznamu diskuzí-vláken. Ta jsou řazena podle času a data poslední činnosti, uváděn je současně i údaj o počtu příspěvků ve vláknu a také jméno autora poslední reakce.

Moderování a úpravy příspěvků

Učitelé mají možnost diskuzní fórum moderovat a usměrňovat mazáním a úpravou příspěvků či celých vláken (bez omezení). Žáci mohou své příspěvky upravovat a mazat jen v případě, že ten jejich je poslední v daném vláknu, popř. pokud ještě do jimi založeného vlákna zatím nikdo nepřispěl, tak mohou odstranit celé své vlákno.

15. Statistiky

Statistiky jsou samostatnou záložkou e-learningového systému, která v sobě agreguje výsledky prací žáků a také testů. Konkrétně v pracích a testech, které jsou buď známkovány nebo bodovány - pro oba způsoby hodnocení je zobrazena jedna samostatná tabulka. Oddělené jsou také práce a testy. Sloupce představují zadání prací, resp. názvy testů, řádky pak jednotlivé žáky kurzu. Obsah tabulky tvoří matice hodnocení v podobě známek čí bodů - na tyto údaje je možné klikat a tím přecházet přímo k odevzdání práce či k vyplnění testu centrálně z jednoho místa. Tabulka je pak zprava a odspodu doplněna průměry a součty, podle kontextu významu. Statistiky si můžeme v Nastavení systému rozdělit i na jednotivá pololetí, využívat tak i dílčí součty a průměry. U testů je brán v potaz pouze nejlepší výsledek ze všech povolených pokusů.

Tyto statistické tabulky jsou k dispozici i žákům, zobrazuje jim však jen řádek s jejich jménem.

16. Nastavení

Záložka dostupná pouze učitelům či administrátorovi kurzu umožňující parametrizovat nastavení kurzu. Můžeme v ni vypínat a zapínat jednotlivé moduly systému, definovat předěl mezi pololetími, měnit podrobněji v detailu chování některých modulů. Vedle toho Nastavení lze ve své druhé sekci využít jako nástroj pro hromadnou změnu obsahu kurzu - mazání či kopírování obsahu z jiných kurzů (např. z těch, které jsme vyučovali minulý školní rok - nechceme materiál nahrávat znovu).

17. Žurnál

Žurnál je záložkou, prostředníctvím které můžeme kontrolovat činnost všech členů kurzu. Každá aktivní operace, kterou člen kurzu provede, je zapsána do interního plochého seznamu. To nám může na jednom místě poskytnout zpětně informace o skutečné činnosti uživatelů, i jako podklad pro případný audit. Žurnál je k dispozici i žákům, avšak zobrazují se jim jen informace o činnosti jich samých, plus veřejné informace o činnosti učitele.